07 veebruar 2013

Kuidas valida notarit?

Kas olulisem on  j2rjekorra pikkus? V6i on neil millegipoolest erinevad teenustasud, nagu energiamyyjatel v saeparandajatel? Ehk on nad hoopis tegevusaladele spetsialiseerunud? Aga 2kki on olemas hoopis selline asi nagu maine ja must minevik (nagu advokaatidel ja kohtut2ituritel)?
Minu teada on k6igil notaritel yhesugused p2devused ja nad k6ik peavad tegema teatud toiminguid samade hinnakirjade j2rgi sarnaselt riigiasutustele. Aga ma ei ole sugugi igap2evane notarikylastaja. Lihtsalt praegu on ootamas suht kallis ettev6tmine, mille ainsaks m6tteks on ennast riikliku v2ljapressimissysteemiga v6imalikult viisakatesse suhetesse s2ttida. Ja kuna mul on veel v2ga palju raha vaja p6hivarasse matta, pere kulutustest r22kimata, siis on iga p6hjendamatu makse v teenustasu t2iesti mittesoovitav.

8 kommentaari:

Ise Hakanud Lillekasvataja ütles ...

notaritel on kindlad teenusetasud

Kuldmari ütles ...

Notaritega kipub olema nii, et elu on mõne juurde toonud just ühte väravasse mineva teenuse tahtjaid palju rohkem kui neid teiste väravate teenuste kasutajaid. Seetõttu on osadel notaritel lihtsalt teistest palju suurem kogemus teatud toimingute tegemiseks (kui kellegi kohta öledakse nt pärimisasjade notar, siis tähendab, et tema juures käiakse palju neid toiminguid tegemas ja tal on suur kogemus) ning asi võtab ehk vähem tõmblemist ja aega. Ega tasudes ja sisus muud vahet polegi..

Tii ütles ...

Notaritasud on küll kindlad, kuid nende tehingute puhul, kus mingi vara vahetab omanikku, sõltub notari tasu tehinguväärtusest - kui kalliks saab hinnatud omanikku vahetav objekt. Neil paaril korral, kui mul sedalaadi notariteenusega tegemist olnud, ei ole küll tundnud notaripoolset survet tehinguväärtuse suurendamiseks suurema notaritasu saamise eesmärgil.
Notari ülesandeks on hoolitseda, et käesolev tehing saab teostatud seaduslikke protseduurireegleid järgides ja et tehingu osapool(ed) on väljendanud oma arusaamist ning soovi operatsioon läbi viia. Protseduurireeglite ja vajalike dokumentide kohta saab infot notarilt, kuid ise tuleb läbi lugeda seadused ja peenikesed kirjad lepingutes. Notar ei ole vaidluste lahendaja ega ole ka kohustatud olema nõuandja tehingu võimalike kaugemate tagajärgede kohta - mitte rohkem kui konkreetse tehingu protseduurireeglid ette näevad.

MUHEDIK ütles ...

Ma saan nii aru, et Sul on tegu ettevõtte asutamisega. Kui nii, siis notaritasud ja riigilõivud on neile tehinguile seadustega määratud. Vt nt. riigilõivuseadus ja siin on täiesti ükskõik, millise notari valid, see on ju ühekordne visiit. Meie piirkonna omad on küll kõik väga täpsed ja usaldusväärsed

Anonüümne ütles ...

On kyll. Kuna tegu on mitterahalise sissemaksega ettevõtte alustamisega, siis on tarvis seda teha notari juures. Mul on mitterahaline sissemakse ikka kõvasti suurem kui 50% ettenähtud stardikapitali summast (tegelt yle 100%), seega tuleb ka audit. Ma pean nyyd otsima mõnede riistade ostutshekid ning mõtlema, kuidas tõestada mõne vanema v renoveeritud kallima riista turu+ v reaalset väärtust.

Tii ütles ...

Nii nii, kas oled teadlik, et alates 2011 aastast on asutatud pea pooled OÜ-d üleüldse sissemakset tegemata - ei rahalist, ega mitterahalist. Nii võib kasvõi igavesti tegutseda tingimusel, et ettevõtja ei satu rahalistesse probleemidesse. Vastutus isikliku varaga osakapitali ulatuses. Ainus piirang - selline OÜ ei saa maksta dividende osanikele. Kuid võib ju end vormistada tööle ja maksta palka. Minimaalne sotsmaks tuleb ka ikka tasuda, kui tahad säilitada haiguskindlustust. Äärmisel juhul saab manipuleerida paari kuu pikkuste tegutsemis (ja sotsmaksu) pausidega, et haiguskindlustus ei katkeks.
Tundub, et ka sissemakseta OÜ-d saab asutada otse ettevõtjaportaalis, üleüldse notari poole pöördumata. Tuleb põhikirja panna ikkagi rahaline sissemakkse mingi kauge sissemaksu tähtajaga ja tundub, et miski ei sunni ka veel tähtaja saabudes seda tegema. Riigilõiv ei ole eriti suur. Vaata
oy-asutamine-sissemakseid-tegemata
Vaata näitena ka ariregister.rik.ee lihtpäring registrikoodiga 12097401
Ma oletasin, et notaritasud huvitavad maaomandi piiride ümbermuutmise tõttu, sest seda küll ilma rahata ei saa vormistada olgu põhjus mistahes.

Kadakas ütles ...

Äkki saab ilma notarita lihtsamalt. Kui tahta mingit vara firma omandisse saada, siis võib ju esialgu asutada sissemakseta ettevõtte, siis osakapitali sisse maksta ja selle eest kohe eraisikult vara soetada. Vallasvara müük on eraisikul ju tulumaksuvaba. Riigilõiv on ettevõtjaportaalis ise asutades kõrgem, aga notari juurde sõit maksab ka midagi.

Anonüümne ütles ...

Pagan, kaubik on mu enda nimel, aga muud riistad on vallasvara. Ja raamatupidamislikult on see viimane v[te m6istlikum kui maksta audiitorile, notarile ja kytusekaupmehele, kuna notari juurde s6it maksab ka midagi, jah.
K.