24 aprill 2022

Taevastkukubkurgesid

Andkevägaandeks, iluskevadtulijakõikasjadjatööd kukkusidpõmstyhekorragakaela. Maiteakohekuhupoolejoosta, midahaaratajakuhuedasivisata.  Ohhoijajahhjajaa.